Podcast https://soundcloud.com/max-forman-633540495/18-binance-dex-btt-zachem-pokupat-noda-waves-zachem-ona

For tonight:
– Binance DEX / BNB token
– BTT Why buy? / BitTorrent
– Noda Waves
– Why is it?

Max – https://www.facebook.com/MaxProBlockchain

Glory https://www.facebook.com/viacheslav.nosko